KAYNAKLAR

Tüm İş Süreçlerini Nasıl Dijitalleştirebilirsiniz?

Küresel medya yatırımlarında büyümenin lokomotifi dijital olarak karşımıza çıkmakta. 2019 yılında, Dünya genelinde %4,4 büyüdüğü tahmin edilen toplam medya yatırımlarının %47’si dijital mecralara yapılırken, dijital büyüme payını ağırlıklı olarak yazılı basın ve TV’den almıştır. (*) Küreselde yapılan yatırımlar göz önüne alındığında ‘dijital dönüşümün’ etki alanının giderek genişlediği, tüketicilerin ve şirketlerin odağını daha teknolojik yaklaşımların oluşturduğunu gözlemlemekteyiz. Daha isabetli ve daha düşük maliyetle erişim imkanı sunan dijital pazar, sektör ayırt etmeksizin hızlı bir şekilde dönüşüme öncülük ediyor.

* Türkiye’de Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları (2019, Deloitte)

** ‘Türkiye’deki Dijital Değişime CEO Bakışı (2017, Reklamcılar Derneği, Deloitte)

İş Süreçlerini Dijitalleştirme